بنیانگذار علم دانلود ، هکر کلاه سفید ، کارشناس امنیت سایبری و عاشق تست نفوذ

صالح افشار ، هکر کلاه سفید و کارشناس امنیت سایبری ، مدرس و مدیر پروژه ، مدرس دوره های تخصصی شبکه ، امنیت ، هک و نفوذ ، در حال حاضر فقط در حوزه امنیت فعالیت می کنم ، عاشق آموزش و تدریس هستم و به همین دلیل دوره های آموزشی که ضبط می کنم در دنیا بی نظیر هستند.