جزئیات

نام

صالح

نام خانوادگی

افشار

نام مستعار

saleh.afshar

جزئیات بیشتر

محل زندگی

کرمان